Gần 3,5 triệu người VN đã có chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử

DX News