28.3.2024| Mời tham gia Hội thảo Cơ hội nghề nghiệp ngành CNTT: “Đón đầu xu hướng – Vững bước tương lai”