Hội thảo: Sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh