TPHCM đứng thứ 2 về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2023