Tuần lễ Chuyển đổi số TPHCM 2023: Công bố loạt nền tảng công nghệ mới