QTSC và DXCenter tham gia Tuần lễ chuyển đổi số TP.HCM năm 2023