Mời tham gia chương trình Biztech Việt Nam 2023: “Kết nối hợp tác – Tăng trưởng đột phá”