DXCenter thăm và làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học tỉnh Đồng Nai