DXCenter tổ chức Hội thảo “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời – Lộ trình chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông” tỉnh Tiền Giang