DXCenter tham gia tọa đàm “Thành lập Chuỗi trung tâm tư vấn Chuyển đổi số” tại Bình Dương