TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2025, nền kinh tế số sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 25% GRDP của thành phố.

DX News