Hơn 500 công nghệ mới được trình diễn tại iTech Expo – TPHCM 2024