HCA Tektalk Series: Công nghệ & Cuộc sống – Chuyên đề 3: “Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong các bệnh viện, cơ sở y tế”

DX Events