DXCenter ký kết hợp tác với Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị chuyển đổi số tại tỉnh Bình Dương