AI giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine Covid-19

DX News