11.07.2024 | Mời tham dự Hội thảo “Chính quyền số và An toàn thông tin” và tham quan triển lãm công nghệ