Xu hướng chuyển đổi số năm 2024: Hướng nhìn toàn cảnh, đánh dấu sự tiến bộ không ngừng