Vì sao ngày 10/10 được chọn là Ngày chuyển đổi số quốc gia?

DX News