DXCenter tham gia Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Mekong Delta 2023