TP.HCM: Sẽ là thành phố xanh dựa trên nền kinh tế xanh