TP.HCM: Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số