TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số đạt 22% GRDP năm 2024