TP.HCM chọn chủ đề năm 2024: Thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98