Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng DXCenter bàn giao lớp học số cho Trường Tiểu học Thạnh An (Huyện Cần Giờ)