Nhiều doanh nghiệp Việt ngại ứng dụng AI vì lo bị thay thế