Giám đốc Sở Khoa học – công nghệ TP.HCM: Chuyển đổi số trước hết phải từ tư duy

DX News