DXCenter và Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo “Xây dựng, thử nghiệm và ứng dụng trên diện rộng các sáng kiến giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ 4.0”

DX News