DXCenter triển khai lớp học số 2023 – 2024 tại Cần Giờ và Củ Chi