Bộ TT&TT công bố Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông