49.000 bệnh nhân Covid-19 được hỗ trợ y tế từ xa

DX News